Κατηγορία: Αποσπάσεις- τοποθετήσεις

Πίνακας μορίων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, Σχ. Έτος 2023-2024. 

Ο παρακάτω πίνακας είναι συμπτυγμένος και περιλαμβάνει μόνο στήλες στις οποίες έστω και ένας από τους αναφερόμενους έχει μόρια. Η ταξινόμηση έχει γίνει βάσει των μορίων των Εκπ/κών στον Δήμο Πατρών.

Πίνακας μορίων των ενδιαφερόμενων προς απόσπαση εκπ/κών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

Πίνακας μορίων των ενδιαφερόμενων προς απόσπαση εκπ/κών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας ανακοίνωσε τον πίνακα μορίων των ενδιαφερόμενων προς απόσπαση εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής – ΠΕ11 εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2022-2023. Τυχόν διαπίστωση λαθών ή παραλείψεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς...

Αποσπάσεις – τοποθετήσεις Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) για το σχ. Έτος 2020-21.

Αποσπάσεις – τοποθετήσεις Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) για το σχ. Έτος 2020-21.

Ανακοινώθηκαν από το ΠΥΣΠΕ Αχαΐας οι αποσπάσεις – τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) για το σχ. έτος 2020-21. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στη Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας και αποσπάστηκαν, καλούνται να παραμείνουν...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2020-21 και από το ημερολογιακό έτος 2021 νοτίου ημισφαιρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολικές μονάδες εξωτερικού, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν από το σχολικό έτος 2020-2021 και...

Aιτήσεις Μετάθεσης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για Βελτίωση Θέσης – Οριστική Τοποθέτηση: Υποβολή Προτιμήσεων Για Σχολικές Μονάδες.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα αιτήσεις για Βελτίωση θέσης – Οριστική τοποθέτηση (για όσους εκπαιδευτικούς μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ η αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός του ΠΥΣΠΕ Αχαΐας έχει...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,...

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021 καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό...

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) σχ. έτους 2019-20.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) σχ. έτους 2019-20.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας ανακοίνωσε τις αποσπάσεις εντός Νομού των εκπαιδευτικών κλάδου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) για το σχ. έτος 2019-20 (Πράξη 44/16-09-2019). Οι εκπαιδευτικοί με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και από το ΠΥΣΔΕ ΑΧΑΪΑΣ καλούνται...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-20.

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘ ότι το ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή, 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα, 16/09/2019 και ώρα 13:00 για την υποβολή:Α) Συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης,Β) Επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης,Γ) Ανακλήσεων...