Πίνακας μορίων Εκπ/κών Φυσικής Αγωγής ΠΕ11 για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ Αχαΐας, Σχ. Έτος 2023-2024. 

Ο παρακάτω πίνακας είναι συμπτυγμένος και περιλαμβάνει μόνο στήλες στις οποίες έστω και ένας από τους αναφερόμενους έχει μόρια. Η ταξινόμηση έχει γίνει βάσει των μορίων των Εκπ/κών στον Δήμο Πατρών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...