Ολοκλήρωση μαθημάτων κολύμβησης Δημοτικών Σχολείων Πατρών και Ερυμάνθου, Σχ. Έτους 2022-23.

Τις τελευταίες βουτιές έκαναν μικροί/-ές μαθητές/-τριες – κολυμβητές/-τριες από Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Πατρών και Ερυμάνθου την Τετάρτη 14-06-2023 στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», ολοκληρώνοντας τα μαθήματα κολύμβησης του σχολικού έτους 2022-23.

Μετά από μια παύση δύο περίπου ετών λόγω covid, τα παιδιά επέστρεψαν στις δράσεις τους και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στον κύκλο των μαθημάτων κολύμβησης που πραγματοποιήθηκαν στο Γ΄ Τρίμηνο για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄, και όπου ήταν εφικτό και της Δ΄ τάξης, με την συμμετοχή εξακοσίων εξήντα τριών (663) μαθητών/-τριών από είκοσι εννέα (29) Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Πατρών και Ερυμάνθου.

Βάσει του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση η κολύμβηση αποτελεί αντικείμενο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και η διδασκαλία της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στοχεύοντας στην αποφυγή του πνιγμού, την εξοικείωση των παιδιών με το υδάτινο στοιχείο, την απόκτηση βιωματικής γνώσης των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της κοινωνικότητας των μαθητών/-τριών, παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους.

Σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) το αντικείμενο της κολύμβησης εφαρμόζεται στη Γ’ τάξη και, όπου δύναται, και στη Δ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 25 χλμ. από το κολυμβητήριο και την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α) της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους/τις Συντονιστές/-τριες Κολύμβησης, εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κατά προτεραιότητα στην κολύμβηση, που ορίζονται από τον/την εκάστοτε Περιφερειακό/-ή Διευθυντή/-ντρια Π.Ε. και Δ.Ε.

Ευχαριστίες εκφράζονται:
● στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, που ανέλαβε το κόστος για την εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών προς και από το κολυμβητήριο.
● στη διοίκηση του ΠΕΑΚ Πατρών – Κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», που παραχώρησε το κολυμβητήριο για τις ανάγκες του μαθήματος.
● στο Γραφείο Τουρισμού Giannakoulias Tours και το ΚΤΕΛ Αχαΐας, που ανέλαβαν και πραγματοποίησαν με ασφάλεια και συνέπεια τις μετακινήσεις των μαθητών.
● στους Εκπ/κούς Φυσικής Αγωγής της κολύμβησης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με επιστημονική και παιδαγωγική αρτιότητα”.

Διαβάστε και το σχετικό άρθρο στον ιστότοπο του sportin.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...