Κατηγορία: Safe Water Sports

Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Aσφάλεια στη θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και στο κολυμβητήριο» του SafeWaterSports.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SafeWaterSports «Aσφάλεια στη θάλασσα, στα θαλάσσια σπορ και στο κολυμβητήριο» έχει ενταχθεί επίσημα στα ”Εργαστήρια Δεξιοτήτων” του Υπουργείου Παιδείας στην ενότητα Ζω καλύτερα – Ευ Ζην (Δημοτικό)...

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Safe Water Sports αφορά την εκπαίδευση και ενημέρωση των παιδιών σε θέματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια στο νερό (κολυμβητήρια), την παραλία, τη θάλασσα, τα θαλάσσια σπορ και τις...

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Ocean Lab του Safe Water Sports στην Αθήνα.

Η κοινωνική, μη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία Safe Water Sports η οποία έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες (αθλητικές και ψυχαγωγικές) στο νερό, με ιδιαίτερη...

Έγκριση εκπαιδευτικών δράσεων και υλικού του μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Safe Water Sports».

Εγκρίνονται για το σχολικό έτος 2019-2020, δράσεις οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Safe water sports» του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Προώθησης της Ασφάλειας των Αθλημάτων και Μέσων Αναψυχής στη Θάλασσα...