Κατηγορία: Νομοθεσία

Νομοθεσία σχετικά με την επιλογή Σημαιοφόρων, Παραστατών και Υπευθύνων Κατάθεσης Στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία.

Ισχύουσες εγκύκλιοι για την διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων Δημοτικών Σχολείων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου. Σε περίπτωση που λειτουργούν σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα τρία (3) τμήματα στη ΣΤ΄ τάξη ισχύουν τα παρακάτω.