Κατηγορία: Έντυπα

Υπόδειγμα κατάστασης συμμετοχής σε αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Υπόδειγμα κατάστασης συμμετοχής σε αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Συμπληρώνετε την παρακάτω κατάσταση για ΚΑΘΕ ομάδα που συμμετέχει ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ αναγράφοντας πάνω δεξιά την κατηγορία της ομάδας (αγοριών, κοριτσιών, μικτές). Αν συμμετέχετε με μία ομάδα σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες ομάδων (αγοριών,...