Διατάξεις σχετικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Εγκύκλιος με θέμα: «Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...