Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος «Τρίποντα στα σχολεία», Σχολικό Έτος 2023-2024.

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ενημερώνει γαι την έγκριση της χρονικής επέκτασης της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Τρίποντα στα σχολεία», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Γ΄, Δ’, Ε’ και Στ’ των Δημοτικών Σχολείων στην Ελλάδα και είχε εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 με το υπ΄ αρ. 124738/Δ5/11-10-2022 έγγραφο.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλά ενημέρωση για την έγκριση. Θα ακολουθήσει πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής με επόμενο έγγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες ανετρέξτε στo παρακάτω έγγραφo.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...