Λίγα λόγια για τον θεσμό.

Ο θεσμός «Φυσική Αγωγή & Σχολικός Αθλητισμός» (Φ.Α.ΣΧ.Α.) αποτελεί έναν νεοσύστατο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θεσμό, με σκοπό την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων (ν. 4547/2018, άρθρο 15, παρ. 1).

Για την λειτουργία του θεσμού αποσπάστηκε, βάσει της υπ’ αριθμ. 222180/ΓΔ4/27-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5933/τ΄ Β/31-12-2018), σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ένας (1) Εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού, με τριετή θητεία μέχρι τις 31-07-2022 (έχει παραταθεί μέχρι την επαναπροκήρυξη των θέσεων και τοποθέτηση των νέων Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.). Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Αθήνας καθώς και Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάστηκαν δύο (2) Εκπαιδευτικοί.

Στην Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας αποσπάστηκαν και τοποθετήθηκαν ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού, βάσει της 4511/04-04-2019 απόφασης της ΔΙΠΕ Αχαΐας, από 08-04-2019 οι Εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής Μιχαηλίδης Αναστάσιος και Παπαδόπουλος Γεώργιος.

Η Φυσική Αγωγή & Σχολικός Αθλητισμός στεγάζεται στο κτίριο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Ερμού 70, στον 2ο όροφο, Γραφείο 23.

Το τηλ. επικοινωνίας είναι 2610-229211.

Οι δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) είναι:
fasxadpa@sch.gr και
fasxa.pe.achaia@gmail.com