Προστέθηκε το έντυπο 5Θεσίου Δημοτικού Σχολείου (2/10/2023)
Ανακοινώνουμε την κατανομή των Σχολικών Μονάδων Αρμοδιότητάς μας σε θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1964 τ.Β' 27/03/2023.
ΑΙΓΙΟ ΠΕΥΚΑ
ΑΙΓΙΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΠΑΤΡΑ ΓΚΡΑΦΙΤΙ 2018
ΠΑΤΡΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ
ΠΑΤΡΑ ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ